Hiter pregled

Hitri pregledHiter pregled vozila pomeni hoter pregled in sestavitev potrebne dokumentacije s pomočjo EUROTAX normatiov. To vam omogoča pospešitev izvedbe postopka popravila vozila